Strona Główna

Blog

„Budowa linii kolejowej Lubin-Polkowice-Głogów wraz z rozbudową linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica-Lubin-Rudna Gwizdanów”.

„Budowa linii kolejowej Lubin-Polkowice-Głogów wraz z rozbudową linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica-Lubin-Rudna Gwizdanów”.

Zakończyliśmy prace nad dokumentacją przedprojektową dla projektu „Budowa linii kolejowej Lubin-Polkowice-Głogów wraz z rozbudową linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica-Lubin-Rudna Gwizdanów” wykonaną dla DSDiK na zlecenie Infra Centrum Doradztwa (oznaczyć).

Głównym celem zadania było zaprojektowanie nowego ciągu kolejowego na obszarze Lubińsko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego, który zapewni sprawne połączenie kolejowe miast Lubin, Polkowice i Głogów.

W wyniku przeprowadzonych analiz wytypowano najkorzystniejszą pod względem technicznym, ekonomicznym i ruchowym trasę kolejową, która rozpocznie się na nowym posterunku odgałęźnym Gola zlokalizowanym na istniejącej LK nr 289 (gmina Lubin) i będzie prowadziła przez miejscowości Szklary Górne, Polkowice, Sieroszowice, Buczyna, Radwanice, by w rejonie Gaworzyc włączyć się w układ torowy LK nr 14, która prowadzi dalej do stacji Głogów poprzez posterunki Kłobuczyn, Nielubia i Żukowice.

W ramach dokumentacji przewidziano:

  • modernizację linii kolejowej nr 289 od stacji Legnica do stacji Rudna Gwizdanów poprzez dobudowę drugiego toru oraz dostosowanie istniejącej infrastruktury kolejowej do planowanej rozbudowy,
  • modernizację linii kolejowej nr 14 od posterunku Gaworzyce do stacji Głogów poprzez wykonanie prac modernizacyjnych w torze istniejącym, dobudowę drugiego toru, dostosowanie istniejącej infrastruktury kolejowej do planowanej rozbudowy oraz elektryfikację tego odcinka linii kolejowej,
  • budowę nowej zelektryfikowanej linii kolejowej o długości ok. 36km od projektowanego posterunku Gola do projektowanej stacji Gaworzyce,
  • budowę toru o długości ok. 4,7 km łączącego LK nr 289 oraz tor LK nr 971 należącej do spółki KGHM Polska Miedź.

Projektowana linia kolejowa oraz istniejące linie kolejowe nr 289 i 14 na wskazanych wyżej odcinkach po wykonaniu robót umożliwią kursowanie pociągów z prędkością maksymalną V=120 km/h i będą przystosowane do prowadzenia ruchu pasażerskiego i towarowego. Na wszystkich posterunkach ruchu przewidzieliśmy budowę lub modernizację infrastruktury pasażerskiej. Skrzyżowania torów z infrastrukturą drogową przewidziano jako bezkolizyjne (dwupoziomowe) lub w przypadkach uzasadnionych ekonomicznie i funkcjonalnie jako przejazdy w poziomie szyn z odpowiednim do planowanej kategorii przejazdu zabezpieczeniem i wyposażeniem.

Planowane prace z pewnością przyczynią się do poprawy dostępności infrastruktury kolejowej na obszarze LGOM zarówno dla ruchu towarowego jak i pasażerskiego oraz umożliwią uruchomienie regularnych połączeń aglomeracyjnych i regionalnych w relacji Lubin – Polkowice – Głogów.