NAsza Oferta

Ochrona środowiska

Nasze opracowania stanowią podstawę uzyskania decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska | Zapewniamy kompleksową obsługę środowiskową planowanych inwestycji oraz przedsiębiorstw. Przeprowadzamy oceny oddziaływania inwestycji na środowisko oraz pomagamy w uzyskiwaniu pozwoleń wymaganych Prawem Ochrony Środowiska.

Doradztwo środowiskowe
 • Zarządzanie projektami środowiskowymi
 • Doradztwo środowiskowe przed rozpoczęciem budowy
 • Raporty Environmental Due Diligence /Audyty lokalizacji przedsięwzięcia pod kątem ryzyka środowiskowego
 • Specjalistyczne oceny Raportów środowiskowych
 • Oceny zgodności Raportów środowiskowych i dokumentacji projektowych
Oceny oddziaływania na środowisko

Dla Twojej planowanej inwestycji oraz dla budowy/rozbudowy Twojego przedsiębiorstwa oferujemy:

 • Doradztwo w zakresie ocen oddziaływania inwestycji na środowisko
 • Wnioski o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na podstawie:
  • Karty informacyjnej przedsięwzięcia
  • Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 
 • Raporty o oddziaływaniu na środowisko w ramach ponownej oceny
 • Uczestniczenie w procesie administracyjnym wydawania decyzji
Pozwolenia zintegrowane, pozwolenia sektorowe i pozostałe usługi
 • Raporty początkowe do pozwoleń zintegrowanych (IPPC)
 • Pozwolenia zintegrowane (IPPC)
 • Wnioski o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
 • Zgłoszenia instalacji mogących pogorszyć stan środowiska
 • Wnioski o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów
 • Operaty wodno-prawne
 • Projekty robót geologicznych