Poznaj naszą historię

Nasze projekty to nasz zespół

Nasi projektanci mają nawet kilkunastoletnie doświadczenie i wciąż doskonalą swoje kompetencje przy kompleksowych projektach z zakresu budownictwa komunikacyjnego oraz ochrony środowiska dla najbardziej wymagających klientów. Współpracując z wysokiej klasy specjalistami, posiadającymi uprawnienia projektowe, skutecznie realizujemy powierzone zadania projektowe.

Mirosław Piasecki

Od 2014 roku właściciel firmy EnvriRail Sp. z o.o.  odpowiedzialny za kontakty z Klientami oraz kierownik wielu projektów kolejowych i  Inżynier Kontraktu.

Z wykształcenia inżynier budownictwa o specjalizacji inżynierii lądowej.

Od 1999r  doświadczenia związane z infrastrukturą kolejową zdobywał w Zakładzie Mostowym, Zakładzie Linii Kolejowych we Wrocławiu, Biurze Inwestycji – organy należące do PKP PLK S.A. oraz w dużej korporacji zajmującej się projektowaniem. W roli nadzoru w oparciu o procedury FIDIC posiada swój udział w modernizacji Dworca Głównego we Wrocławiu, kontrakty kolejowe: Rybnik-Chałupki; Chybie – Nędza, Chorzów – Radzionków.

Joanna Sokół-Woźniak

Od 2014r.  właściciel firmy EnviRail ,  odpowiedzialna  za organizację biura -  część administracyjną, kierownik projektów związanych z ochroną środowiska.  Z wykształcenia geolog. Posiada uprawnienia geologiczne Nr V – 1339.

Od 1994 roku doświadczenia związane prowadzeniem różnych projektów dotyczących szeroko pojętej ochrony środowiska, jako kierownik projektu przez 20 lat zdobywała w dużej korporacji.

Uczestnictwo i koordynacja blisko 250 projektów z zakresu ochrony środowiska, w tym:

  • opracowywanie kart Informacyjnych przedsięwzięcia,  raportów o oddziaływaniu na środowisko, uzyskiwanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji kubaturowych, przemysłowych i liniowych (koleje, kanalizacja, wodociągi)
  • przygotowywanie wniosków IPPC,  raportów typu Environmental Due Diligence (EDD),
  • opracowywanie wniosków na wytwarzanie odpadów oraz na wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza dla przedsiębiorstw
  • uczestnictwo w projektach z zakresu geologii i hydrogeologii (od 1995 r.) opracowywanie dokumentacji geologicznych, projektów robót geologicznych
  • opracowywanie programów ochrony środowiska dla województw, powiatów , miast i gmin m.in. dla takich Inwestorów, jak., TOYOTA MOTOR INDUSTRIES POLAND SP. Z O.O., HUTMEN S.A , US Pharmacia Sp. z o.o.,  TOTAL Polska Sp. z o.o.,  PKP Energetyka, Trakcja S.A., Multiconsult  Polska

Przemysław Maraszek

Branża torowa - doświadczenie zawodowe rozpoczął w roku 2008. W EnviRail od 2014. Posiada uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych.

Współtworzył dokumentację projektową m.in. dla linii: Kędzierzyn-Koźle – Opole Groszowice, Szczytno-Ełk, Chybie – Nędza czy też Legnica – Rudna Gwizdanów, a także CPK na odcinku Wrocław – Łódź.

Barbara Pruchnicka

Branża torowaKarierę zawodową rozpoczęła w roku 2008. W EnviRail od 2014. Posiada uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych.  Współautorka m.in. opracowań STEŚ dla CPK, projektantka linii kolejowych takich jak Kędzierzyn-Koźle – Opole Groszowice, Lot D linii kolejowej 131, Chybie – Nędza oraz dokumentacji w ramach Kolej +.

Agnieszka Tuszyńska

Branża torowaDoświadczenie zawodowe rozpoczęła w EnviRail w roku 2015. Posiada uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych. Współautorka m.in. pełnego układu torowego dla zadania „Zaprojektowanie oraz kompleksowe wykonanie, uruchomienie, przeprowadzenie ruchu próbnego oraz przekazanie do eksploatacji układu torowego w ramach projektu Budowa nowych mocy w technologiach węglowych w Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o.o. - budowa bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o.o.”, a także opracowań w ramach LCS Bydgoszcz dla linii 131, czy też planowania przywrócenia ruchu kolejowego do Jedliny Zdrój.

Katarzyna Kozera

Branża torowa - Karierę zawodową rozpoczęła w EnviRail w roku 2019. Posiada uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych. Współautorka licznych opracowań w zakresie „programu przystankowego” oraz Kolei +.

Karolina Idzikowska

Specjalistka ds. czynności administracyjnych i kontaktów z gestorami infrastruktury. W naszym Zespole od 2020 roku. Doświadczenie zawodowe od 2018 roku. Organizatorka i odpowiedzialna za analizy zagospodarowani terenów, analiz granic nieruchomości i koordynację wielobranżową.

Tomasz Choroszy

Branża srk –  wzbogacił nasz Zespół o niezwykle ważną branżę w roku 2023. Doświadczenie zawodowe od 2008 roku. Pasjonat dawnych urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym, specjalizuje się w fazowaniu robót i modyfikacjach w funkcjonującej aparaturze. Posiada uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym.

Piotr Gustaw

Informatyka – w naszym Zespole od 2018 roku. Wspomaga nasz Zespół w tworzeniu środowiska pracy projektanta. Autor licznego oprogramowania służącego naszej lepszej i wydajniejszej pracy. Pierwszą taką aplikacją, zyskującą uznanie zarówno wykonawców robót budowlanych, jak i zamawiających jest DorniiMat – służący modelowaniu wzmocnienia górnych warstw podtorza.